OFFICIEEL REGLEMENT  VAN DE TOMBOLA VAN DE EINDEJAARSACTIE VAN BEZO.

Tombola georganiseerd door het Bezo ten voordele van zijn organisatie van evenementen.
Afhandeling trekking: 9 januari 2020.

 1. Het verkrijgen van tombolatickets loopt van zaterdag 01 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 middernacht.
 2. De prijzenpot vertegenwoordigt 3 hoofdprijzen met een totale waarde van ongeveer €2.700 (incl. BTW) en een talrijk aantal prijzen zoals toestellen, waardebonnen, ...
 3. Het tombolaticket bestaat uit 2 zijden.  Op iedere zijde staat een identiek uniek tombolanummer zodat de verkrijger van het tombolaticket als handelaar zijn ontvangst of uitgave kan vertegenwoordigen.
 4. De tombolatickets worden door de handelaar/ondernemer uitgedeeld. De handelaar beslist zelf of deze actie al dan niet wordt gecumuleerd met klantenkaarten of andere  promoties. De handelaar verbind zich toe zijn eigen voorwaarden duidelijk ten toon te stellen of zich te verduidelijken voor aankoop.
 5. De toewijzing van de hoofdprijzen wordt bekend gemaakt op 9 januari om 19U30 in het ING kantoor te Beveren-Leie in het nabijzijn van deelnemende handelaars.
 6. De winnende tombola-nummers, waaronder de hoofdprijzen worden tevens vermeld op de website www.bezo.be/tombola.html
 7. De prijzen die op 9 januari 2020 niet uitgeloot worden of prijzen van winnaars die niet geïdentificeerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich niet kenbaar hebben gemaakt vóór 04 april 2020, blijven eigendom van de organisator, BeZO. 
 8. Wanneer een deelnemer verneemt dat hij / zij gewonnen heeft, wordt hem gevraagd om het origineel winnend tombolanummer zorgvuldig te bewaren. Zonder het voorleggen van het origineel winnend tombolanummer aan een bestuurslid kan de winnaar onder geen enkele voorwaarde aanspraak maken op zijn prijs. 
 9. De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden.
 10. BeZO heeft het recht om de tombola te wijzigen, te onderbreken, vroegtijdig stop te zetten, of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dat rechtvaardigen.
 11. De organisatoren van de tombola wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de tombola als gevolg van overmacht.
 12. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola.
 13. De organisatoren van de tombola wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de tombola als gevolg van overmacht.
 14. De deelname aan de tombola (eindejaarsactie) van BeZO impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.  Er kan op geen enkele vorm, noch manier beroep ingediend worden over eender welke juridische uitspraak.

 

De prijzen van de winnende nummers kunnen worden afgehaald bij Sacacorchos, Kortrijkseweg 224/1 in Beveren-Leie.
Dit van dinsdag t.e.m. vrijdag van 14u tot 19u en op zaterdag van 10u tot 17u.

Copyright © 2018 BEZO.BE Alle rechten voorbehouden